Info Support Ultimate


Over Info Support

Info Support is opgericht in 1986 en is met ruim 400 medewerkers in Nederland een vooraanstaand IT-dienstverlener op het gebied van IT-consultancy, software -ontwikkeling, opleidingen en beheer. Info Support is niet beursgenoteerd en financiert de verdere ontwikkeling van de organisatie op basis van een beheerste groei uit eigen middelen.

Onze drive achter de oplossingen die wij realiseren voor onze klanten is er sterk op gericht bedrijfsprocessen sneller en beter te maken. Info Support ontwikkelt en beheert solide en innovatieve softwareoplossingen die organisaties ondersteunen bij het realiseren van hun doelstellingen.

De kernwaarden Soliditeit, Integriteit, Vakmanschap en Passie typeren onze werkwijze, waarin we sociaal en solide management belangrijker vinden dan omzetmaximalisatie. Ons hoogste doel is dat we met opdrachtgevers en medewerkers willen bouwen aan langetermijnrelaties. Daarbij houden we ons aan gemaakte afspraken. Dit maken we in de praktijk waar, getuige de jarenlange relaties die we met onze klanten hebben. Info Support mag zich al 16 jaar op rij TOP-IT-werkgever van het jaar noemen.

Zie voor meer informatie www.infosupport.com.

About Info Support

Info Support was established in 1986. With more than 400 employees, it is one of the Netherlands’ leading service providers for IT consultancy, software development, training and management. Info Support is an unlisted company which finances its further development based on moderate growth using company assets.

Our solutions help customers accelerate and improve business processes. Info Support develops and manages robust, innovative software solutions that support organizations in achieving their goals.

Our core values of Solidity, Integrity, Professionalism and Passion typify our way of working, in that socially responsible, robust management is more important to us than turnover maximization. Our ultimate goal is to build true long-term relationships with both our customers and employees. This means we make good on our promises. The result is a long list of customers who have been with us for many years. Info Support is proud to have been awarded the title of Best IT Employer of the year for the last sixteen years.

For more information, please visit www.infosupport.com.